MEX-MV253

DESCRIEREA PRODUSULUI SIMBOLIZARE DESTINAŢIE
Pompele MEX-MV253 sunt de tip diagonale, multietajate, verticale, cuplate cu electromotoare aflate la partea superioară a agregatelor. Se face conform exemplului următor MEC-MV - 253 x 3 / CD325 x 3038; Diametrul ştuţului de refulare; Numărul de etaje: (minim 1 - maxim 4); Diametrul efectiv al rotorului; Lungimea pompei - conform acordului dintre furnizor şi beneficiar. Pompele MEX-MV253 sunt destinate vehiculării apei curate, apei uşor impurificate cu suspensii solide până la max. 300 mg/l (în cazul apei cu suspensii abrazive până la max. 150 mg/l) sau a altor lichide necorozive.
Aceste pompe sunt formate din subansamble demontabile pentru uşurarea transportului şi a montajului în staţiile de pompare, având în vedere gabaritele şi greutăţile relativ mari. Temperatura lichidelor este de maxim 55°C şi pH-ul cuprins între 6 şi 9.
Subansamblul hidraulic (subansamblul de pompare) este confecţionat din fontă, rotorul este în construcţie închisă, arborele este ghidat în lagăre de alunecare iar ungerea cuzineţilor se face cu lichidul vehiculat. Pompele MEX-MV253 sunt destinate funcţional în sistemele de irigaţii şi desecări, în alimentarea cu apă a localităţilor, a complexelor industriale, în circuitele de răcire ale centralelor termice, etc.
În funcţie de lungimea de livrare, subansamblul de pompare poate fi cuplat direct la suportul de refulare al pompei sau Q = 50-100 m7h H = 10-160 m prin elemente intermediare de susţinere (tronsoane) şi transmisie (arbori întermediari). Utilizarea acestor pompe în instalatii, permite pomparea lichidelor de la nivelele inferioare, fără ca pompa să necesite amorsare.
Arborii intermediari sunt ghidaţi radial de lagăre intermediare, cuplarea lor fiind realizată prin cuplaje fixe tip manson, demontabile.

Alte domenii de aplicabilitate ale pompelor MEX-MV253:

Agricultura irigatii Siderurgic Alimentari cu apa

Pentru piese de schimb va rugam descarcati oferta noastra!

Daca doriti mai multe detalii despre pompele din oferta ne putetu contacta la adresa de email: desfacere@mecanex.ro

oferta piese de schimb