MEX-MA200

DESCRIEREA PRODUSULUI SIMBOLIZARE DESTINAŢIE
Pompele MEX-MA200 sunt de tip diagonale, multietajate, verticale, cuplate cu electromotoare aflate în partea superioară a agregatelor; Diametrul ştuţului de refulare; Pompele MEX-MA200 sunt destinate vehiculării apei curate, apei uşor impurificate cu suspensii solide până la max. 300 mg/l (în cazul apei cu suspensii abrazive până la max. 150 mg/l) sau a altor lichide necorozive.
Aceste pompe sunt formate din subansamble demontabile pentru uşurarea transportului şi a montajului în staţiile de pompare, având în vedere gabaritele şi greutăţile relativ mari. Numarul de etaje: (minim 2 - maxim 10); Temperatura lichidelor este de maxim 55°C si pH-ul cuprins între 6 şi 9.
Subansamblul hidraulic (subansamblul de pompare) este confecţionat din fontă, rotorul este în construcţie închisă, arborele este ghidat în lagăre de alunecare iar ungerea cuzineţilor se face cu lichidul vehiculat. Lungimea pompei - conform acordului dintre furnizor şi beneficiar. Pompele MEX-MA200 sunt destinate vehiculării apei din puţuri adânci, pentru sistemele de irigaţii şi desecări, pentru alimentarea cu apă a localităţilor, a complexelor îndustriale, în circuitele de răcire ale centralelor termice, etc.

Alte domenii de aplicabilitate ale pompelor EX-MA200:

Alimentari cu apa Agricultura irigatii

Pentru piese de schimb va rugam descarcati oferta noastra!

Daca doriti mai multe detalii despre pompele din oferta ne putetu contacta la adresa de email: desfacere@mecanex.ro

oferta piese de schimb